Facebook Bigsun Media

“Giải quần vợt ĐBSCL mở rộng - cúp Thép Miền Nam V - lần 3" có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, quy tụ nhiều tay vợt chuyên và không chuyên tham dự.

Marketing là quá trình tìm (phát hiện) ra nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, dựa trên những nền tảng mà chúng ta đang có.

Có một câu hỏi mà rất nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ hay hỏi: "Chúng tôi đã có một trang web, chúng tôi có cần thêm một chiến lược truyền thông mạng xã hội nữa không?".

Go to top